Renovace betonových podlah a značení

4BETON – Betonové výrobky při pečlivé výrobě představují prvky, které mají dostatečně dlouhou životnost a jsou dostatečně odolné proti působení provozu a povětrnosti, ale nejsou nezničitelné a hlavně nejsou nepoškoditelné. Výhodou maloformátových prvků je možnost jejich výměny při lokálním poškození, ale nesprávným užíváním lze poškodit i celou plochu. Každý prostý beton má určitou nasákavost, danou pórovým charakterem tohoto materiálu. Nasákavost způsobuje pronikání vody do hmoty betonu a její opětné vypařování při vysýchání. Při tomto opakujícím se transportu dochází k vnikání nečistot do povrchových vrstev beton, které zde po vypaření vody zůstávají. Protože může do povrchových vrstev betonu vnikat voda, mohou do betonu vnikat i jiné kapaliny, jako oleje, rozpouštědla, roztoky různých látek a podobně. Všechny tyto látky mohou způsobit až nevratné znečištění povrchu betonových výrobků. S ohledem na tento fakt je třeba při volbě materiálu pro zpevněné plochy zvážit, jakému působení nepříznivých vlivů bude plocha vystavena. Pokud bude plocha užívána tak, že může být vystavena úniku ropných produktů, tuků (například v okolí grilů), cukernatých roztoků a podobně, je třeba buď zvolit materiál, ze kterého lze znečištění odstranit nebo již při zhotovování dlážděných krytů provést taková opatření, aby bylo zamezeno vnikání škodlivin do hmoty betonu.

Pokud chceme, aby byl dlážděný kryt snadno čistitelný po mnoho roků, je vhodné opatřit povrch dlaždic hydrofobní impregnací. Impregnovat povrch je vhodné především tam, kde hrozí trvalé znečišťování povrchu například od zmíněných cukernatých látek z okolních stromů. Impregnované povrchy se poměrně snadno čistí vodou a impregnace zabrání tvorbě mechů a řas na povrchu betonových výrobků.

Před aplikací impregnace betonový povrch připravujeme hloubkový čištěním a odstraňujeme:

 • Vápenné výkvěty
 • Železité výkvěty
 • Rezavé skvrny
 • Skvrny od pneumatik
 • Skvrny od malty
 • Skvrny od barev (syntetických i vodou ředitelných)
 • Skvrny od olejů a tuků
 • Skvrny od asfaltu
 • Žvýkačky
 • Mechy, řasy, lišejníky a plísně
 • Exhalační ušpinění